07 بهمن 1400 ساعت 21:20
iaulogo  سمت تحصیلات تکمیلی
 نام و نام خانوادگی فاطمه کریمی
رشته تحصیلی علوم تربیتی
مدرک تحصیلی  کارشناسی ارشد

 

 Joda

دانشجوی گرامی

طبق ماده 7  بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزا داسلامی شماره 28996/73 مورخ 93/02/15 ، جهت دفاع از پایان نامه مقطع ارشد می بایست حداقل 6 ماه از تاریخ تصویب پروپوزال در گروه و 4 ماه از تصویب پروپوزال در شورای پزوهشی واحد بگذرد.

همچنین ملاک تصویب نهایی پروپوزال، تصویب درشورای پژوهشی است که یکباردرماه برگزار شده و صورتجلسات در کانال دانشگاه قرار می گیرد لذا ازتصویب نهایی پروپوزال اطمینان حاصل فرمایید. قابل ذکر است مسئولیت پیگیری صورتجلسات شورای پژوهشی تا اطلاع از تصویب نهایی در شورای پژوهشی بر عهده دانشجو می باشد.

https://t.me/iausafashahr

 

 


روند کلی مراحل از تهیه تادفاع ازپایان نامه ارشد:

دانشجویان گرامی، پس از انتخاب استاد راهنما و یا تعیین و ابلاغ استاد راهنما از طرف مدیر گروه هر رشته، می بایست پس از هماهنگی مربوطه با استاد راهنما، فرم شماره یک (1) را تکمیل و به مدیر گروه تحویل نمایید:

مراحل انجام تصویب پروپوزال:

1)تکمیل و تحویل فرمهای صفر الی 3 با هماهنگی مدیر گروه:

1-1) تکمیل فرم01 - فرم تصویب موضوع ؛

1-2) تکمیل فرم02- جستجوی ایرانداک و دیگر مراجع مورد تایید استاد راهنما ؛

1-3) تکمیل فرم03 فرم تعهد دانشجو، اساتید راهنما و مشاور؛

2) تهیه و تکمیل فرم پيشنهاد طرح پروپوزال (فرم شماره صفر)؛

3) طرح پيشنهاد طرح پروپوزال در شورای آموزشی گروه واحد؛

4) تحویل فرمهای صفر الی 3 به دفتر تحصیلات تکمیلی؛

4) طرح پيشنهاد طرح پروپوزال در شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی واحد؛

5) اخذ کد پایان نامه در سامانه پایان نامه ها توسط دفتر پژوهشی واحد؛

6) ارائه فرم گزارش پیشرفت کار با امضاء استاد راهنما و مشاور به دفتر پژوهشی هر دو ماه (2 ماه) یکبار؛

دقت گردد:

الف) با توجه به اهمیت گزارشهای دورهای پیشرفت کار و تعیین 2 نمره از پایان نامه بر اساس این گزارشها (طبق فرم 15) توسط دفتر پژوهشی و تحصیلات تکمیلی واحد، لذا خواهشمند است در این خصوص دقت لازم به عمل آید.

ب) طبق بخشنامه، 2 نمره از 20 نمره پایان نامه، مربوط به ارائه مقاله حاصل از پایان نامه میباشد؛

ج) زودترین زمان ممکن برای دفاع از پایان نامه، 6 ماه پس از تاریخ صورتجلسه پژوهشی و همچنین4  ماه پس از تاریخ اخذ کد پایان نامه میباشد؛

*مراحل انجام دفاع از پایاننامه:

1) شرکت دانشجو حداقل در دو (2) جلسه دفاع از پایان نامه قبل از اعلام آمادگی دفاع و ارائه فرمها (فرم شماره 9)؛

2) فرم اعلام آمادگی دفاع (فرم شماره 10) و تحویل آن به همراه مستندات فوق حداکثر 15 روز قبل از تاریخ دفاع؛

3) فرم تکمیل شده گزارش پیشرفت کار با تأیید دفتر پژوهشی واحد؛

4) تکمیل (تایپ شده) فرم اطلاع رسانی دفاع از پایان نامه دفاع و درج در بردهای اطلاع رسانی دانشگاه (فرم شماره 12)؛

5) تکمیل (تایپ شده) فرمهای 14 و 15 و 20؛

6) یک نسخه پایان نامه تایپ و پرینت شده (بدون صحافی) با تأیید استاد راهنما ومطابق شیوه نگارشی دانشگاه؛

صورتجلسه دفاع (فرم نمره پایان نامه) در روز دفاع به کمیته برگزاری جلسه دفاع تحویل میگردد و پس از امضاء اساتید حاضر در جلسه و درج نمره، توسط ناظر به دفتر امور پژوهشی واحد تحویل میگردد.

چگونگی انجام تسویه امور پژوهش:

چنانچه دفاع دانشجو با موفقیت انجام شود،حدود شش هفتهپس از تاریخ دفاع، دانشجو باید به همراه مدارک ذیل به دفتر امور پژوهش مراجعه کند.

ü      فرم امضاء شده اصلاحات داوری (فرم 19)

ü      تعداد 3 نسخه پایان نامه که اشکالات نگارشی آن اصلاح و با جلد گالینگور سرمهای صحافی شده و به امضاء اساتید راهنما، مشاور و داوران پایان نامه رسیده است.

ü      تعداد 3 نسخه CD حاوی متن پایان نامه و فرمهای ساختار بانک اطلاعاتی و چکیده پایان نامه

ü      کد رهگیری ثبت پایان نامه در سایت Irandoc

ü      تحویل فرم اصلاحات داوری و فرم تحویل نسخههای پایان نامه به همراه CD

اساتید و دانشجویان گرامی باید جهت حفظ حقوق مادی و معنوی دانشگاه و اخذ نمره و تشویق ریالی، مقاله خود را فقط به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر چاپ و ارائه نمایند .لازم به ذکر است به مقالاتی تشویقی و نمره مقاله تعلق میگیردکه نام دانشگاه بطورکامل و صحیح معرفی شده باشد:

Department of نام گروه,Safashahr Branch, Islamic Azad University, Safashahr, Iran

نام گروه، واحدصفاشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، صفاشهر، ایران

مدت زمان تحویل مقاله 6 ماه و حداکثر یک سال است (در صورت نداشتن مشکل سربازی جهت آقایان)

 

 


 

 

برای دانلود فایل مورد نظر ، در قسمت (دانلود (بارگیری)) اقدام نمایید؛ لطفا قبل از دانلود از نصب برنامه Microsoft Office فایل اطمینان حاصل فرمائید ؛

 قبل از دانلود فرم ها ابتدا (روند دفاع از پایان نامه ارشد) را دانلود نمائید.

 

الف: فرم های عمومی و پیش نیاز

ردیف

عنوان فرم یا فایل

دانلود1

دانلود2

توضیحات

1 روند اداری اخذ پایان نامه از انتخاب موضوع تا دفاع از پایان نامه

PDF icon  
2

قالب تهیه گزارش نهایی پایان نامه جهت صحافی

دقت گردد برای اینکه شماره بندی عناوین و فهرست ها بصورت فارسی انجام شود حتماً می بایست در صفحه اصلی نرم افزار Word از منوی File زیر منوی Options و سپس گزینه Advanced انتخاب گردد و در اواسط صفحه، گزینه Numeral بر روی Context قرار گیرد.

   PDF icon

به کمک این فایل قادر به ویرایش گزارش نهایی خود طبق فرمت دانشگاه خواهید بود.

 فونت های مورد نیاز:  دانلود فونت  

پس از خارج کردن از حالت فشرده، در مسیر زیر کپی شوند:   C:\Windows\Fonts

 

 


 

 رنگ جلد صحافی پایان نامه:

مقطه کارشناسی:          زرشکی

مقطع کارشناسی ارشد:   سرمه ای

 

  


 

  

ب: فرمهای دانشجویی
مرحله ردیف عنوان فرم یا فایل دانلود توضیحات

 

 

 

 

مراحل

تهیه و 

تصویب

پروپوزال

1 فرم01 - فرم تصویب  موضوع
2

فرم02- فرم عدم تکراری بودن موضوع

نتیجه ایرانداک با تایید و امضای استاد راهنما ضمیمه این فرم گردد

http://pishineh.irandoc.ac.ir/

3 فرم03 فرم تعهد دانشجو، اساتید راهنما و مشاور
4 فرم صفر پيشنهاد پروپوزال

بخش نوآوری، جدول زمان‌بندی و امضاء تاییدیه اعضای کمیته (بخش 11 الی 13) و امضاء دانشجو حتما تکمیل وبصورت پشت و رو پرینت شود.

5 تحویل به تحصیلات تکمیلی جهت طرح در شورای پژوهشی  ********
6 ثبت و اخذ کد پروپوزال در سامانه توسط مسئول تحصیلات تکمیلی
 ********

مراحل قبل

از دفاع

(میبایست یک هفته قبل از تاریخ دفاع انجام گرد)

7 فرم 07 - فرم گزارش پیشرفت سه ماهه پایان نامه
8 فرم 09 - فرم شرکت در دو جلسه قبل از اعلام دفاع  
9 فرم 10 - فرم اعلام آمادگی  یک  هفته قبل از تاریخ دفاع (جدید)
10 فرم 12 - فرم اطلاع رسانی تاریخ دفاع از پایان‌نامه
11

فرم 14 یا 18 فرم تعیین وضعیت مقاله:    (فرم 14- ارائه مقاله)

 (فرم 18 - انصراف از مقاله)
12 فرم 15 - فرم ارزیابی مدیریت پژوهشی پایان نامه
13

فرم ارزشیابی و صورتجلسه دفاع:

 *ورودی های قبل از 95:    دانلودفرم 16 ارزیابی     دانلودفرم 17 صورتجلسه

 *ورودی های 95 و بعد از آن:         دانلود فرم 31  ارزیابی و صورتجلسه 

 

*فرم 16 در سه نسخه جهت اساتید راهنما، مشاور یا داوران  تهیه و تحویل تحصیلات تکمیلی گردد.

*فرم 17 در پنج (5) نسخهبدون غلط و دقیقاًمشابهاین فرم (دانلود)تهیه گردد.(3 نسخه جهت صحافی و 2 نسخهجهت دفتر تحصیلات تکمیلی)

*فرم 31 در 5 نسخه تهیه و تحویل تحصیلات تکمیلی گردد.

14 فرم 17 - فرم صورتجلسه تعیین نمره دفاع

در  پنج (5) نسخه بدون اشتباه یا خرابی فونت دقیقاً مشابه این فرم (دانلود) تهیه گردد. (3 نسخه جهت صحافی و 2 نسخه جهت دفتر تحصیلات تکمیلی)

مراحل بعد

از دفاع

15 فرم 19- فرم تائید صحافی و تحویل نسخه های پایان‌نامه
*3 نسخه صحافی پرینت 2 رو(پشت و رو)
* 3 نسخه CD حاوی فایل Word و Pdf
16 فرم 23 - تعهد نامه اصالت پایان نامه
17 فرم 25 - تسویه حساب پژوهشی و ثبت نهایی نمره
18 ****

19

****  

 


 

  

ج: سایر فرم ها (در صورت نیاز)
ردیف عنوان فرم یا فایل دانلود توضیحات
1 فرم 04 - صورتجلسه شورای تخصصی گروه  
2 فرم 05 - صورتجلسه شورای پژوهشی واحد
3 فرم 06 - فرم داوری پیشنهاد طرح تحقیق کارشناسی ارشد
4 فرم 08 - نامه تمدید پایان نامه
5 فرم 11- فرم داوری پایان‌نامه کارشناسی ارشد
6 فرم 13- نامه دعوت از استاد خارج از واحد در جلسه
7 فرم 20 - فرم پرداخت حق‌الزحمه پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد
 8 فرم 22 - فرم پرداخت حق الزحمه چاپ مقاله
 9 فرم 26 - فرم درخواست همکاري به عنوان استاد راهنما يا مشاور
 10 فرم 27 - فرم تغییر استاد راهنما یا مشاور به درخواست دانشجو
11 فرم 28- فرم تغییر استاد راهنما یا مشاور به درخواست مدیر گروه یا استاد
    12 فرم 29- فرم اعلام اصلاحات مورد نیاز در جلسه دفاع  
   13 فرم 30- فرم پرداخت حق الزحمه  

 

 


 

                    مدارک لازم جهت  تشکیل پرونده وصدور مدرک و انواع تسهیلات اعطایی به دانشجویان مقاطع مختلف  
 ردیف                                          عنوان فرم یا فایل   دانلود      توضیحات
      1   مدارک لازم جهت  تشکیل پرونده وصدور مدرک PDF icon  
      2  انواع تسهیلات اعطایی به دانشجویان مقاطع مختلف PDF icon  

 

 

Joda

امور اداری :

سیاوش احمدی پناه

رشته تحصیلی :

اقتصاد

مدرک تحصیلی :

کارشناسی ارشد

Joda

 

Joda

 

 

شرح وظايف دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

- تجاري سازي ايده­ها، اختراعات و يافته­هاي پژوهشي

- حمايت از راه ­اندازي مركز رشد فناوري

ساماندهي كارآموزي و كارورزي دانشجويان

تعامل با سازمان­ها، مراكز صنعتي بيروني و دريافت نيازها و مشكلات تحقيقات آنان و ارائه راه حل

- جذب نخبگان علمي دانشگاه در قالب متخصصين مشمول

حمايت از صاحبان نظريه و نوآوران در عرصه علوم انساني در برپائي كرسي­هاي نظريه پردازي نقد و مناظره

ساماندهي و برنامه ­ريزي مسابقات و جشنواره­هاي منطقه­اي، ملي و بين­المللي در دانشگاه

ساماندهي و برنامه ريزي اختراعات برتر و برپائي نمايشگاه­هاي تخصصي علمی، پژوهشي و صنعتی

 

Joda

 

 

 

 

 

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد صفاشهر : محسن کاتبی جهرمی

رشته تحصیلی : برق الکترونیک

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه : مربی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرمت نگارش مقاله :

کسانی که مایل به نگارش مقاله به نام باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر در مجلات داخلی یا خارجی و یا همایش های مختلف می باشند حتماً به نکات زیر توجه فرمایند:

 *توجه به کاما و حروف بزرگ و کوچک الزامی است

۱. در ثبت نام باشگاه و واحد -به زبان فارسی- در ذیل نام خود فرمت زیر را رعایت فرمایند:

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد صفاشهر، باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان، صفاشهر، ایران

 *توجه به کاما و حروف بزرگ و کوچک الزامی است

۲. در ثبت نام باشگاه و واحد -به زبان انگلیسی- در ذیل نام خود فرمت زیر را رعایت فرمایند:

Young Researchers and EliteClub, Safashahr Branch, Islamic Azad University, Safashahr, Iran

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

** باشگاه پژوهشگران جوان از حمایت مقالاتی که با فرمت فوق نباشند معذور است.

** همچنین بر  اساس آیین نامه تسهیلات باشگاه تنها مقالات چاپ شده در مجلات دارای رتبه ISI ، علمی-پژوهشی و علمی- ترویجی مورد تأیید و حمایت باشگاه قرار می گیرند و مقالات چاپ شده در سایر مجلات علمی و مجلاتی که فقط رتبه ISC دارند و همچنین همایش های داخل یا خارج کشور مورد تشویق قرار نخواهند گرفت.

*** در هنگام تکمیل فرم دقت شود که واحد صفاشهر انتخاب شود.

****شایان ذکر است فقط به مقالاتی تشویقی پرداخت می­گردد که نشانی باشگاه و دانشگاه را به شکل صحیح بالا درج نمایند.

Khorramnia  سمت معاونت پژوهشی و فناوری
 نام و نام خانوادگی سامان فروتنی
رشته تحصیلی کامپیوتر - فناوری اطلاعات - مدیریت فناوری اطلاعات
مدرک تحصیلی  دکتری
پست الکترونیک (ایمیل) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
شماره تماس داخلی 211

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

جزوه

Khorramnia  سمت معاونت اسبق پژوهشی و فناوری
 نام و نام خانوادگی رضا خرم نیا
رشته تحصیلی برق
مدرک تحصیلی  دکتری
پست الکترونیک (ایمیل) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
شماره تماس داخلی 

 

 جزوه درس مباحث ویژه - دکتر رضا خرم نیا
ردیف  عنوان دانلود (بارگیری)
1 بخش اول  PDF icon
بخش دوم  PDF icon
بخش سوم  PDF icon
4 بخش چهارم PDF icon
     

 رزومه:  (دانلود PDF icon )

 

سوابق اجرایی دانشگاهی:

شرح سابقه علمی / اجرائی

مدت

شروع

پایان

معاونت پژوهش و فناوری واحد صفاشهر

5 سال

1390

تاکنون

عضو کمیته 6 نفره تخصصی معاونین پژوهشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس

در کمیسیون ارتباط با صنعت استان

1 سال

1394

1395

رئیس شورای پژوهشی واحد

4 سال

1391

1395

عضو کمیسیون موارد خاص واحد

2 سال

1394

تاکنون

مسئول کمینه علمی پژوهشی  بسیج اساتید واحد صفاشهر

1 سال

1390

1391

عضو کمیته تبیین و ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی واحد صفاشهر

1 سال

1390

1391

عضو فعال بسیج اساتید استان فارس

6 سال

1389

تاکنون

دبیر همایش بهینه سازی در مهندسی برق و کامپیوتر با مجوز سازمان مرکزی

***

1392

1392

دبیر همایش فرصتها و چالشهای توسعه شمال فارس و نقش نخبگان در آن با مجوز سازمان مرکزی

***

1392

1392

پژوهشگر برتر گروه برق در سال تحصیلی 93-92

1 سال

1392

1392

عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

3 سال

1392

تاکنون

داوری مقالات همایش منطقهای برق با مجوز سازمان مرکزی دانشگاه آزاد

***

1392

1392

مدیر بخش مطالعات و تحقیق (R&D) و مدیر 10 پروژه مهندسی در

شرکت مشاوره مهندسین مشاور شیراز انرژی (مشیران)

4 سال

1385

1389


4- سوابق اجرایی غیر از دانشگاهی :

-                  مدیر پروژه پیش‌بینی بار روزانه شهر شیراز؛

-                  مدیر پروژه پیشبینی قیمت و پیشنهاد نمودار پلکانی قیمت برای واحدهای تولید در بازار برق؛

-                  مدیر سه پروژه تحلیل و بررسی کیفیت توان در استان مرکزی، یزد و شیراز (با همکاری و نظارت دانشگاه شیراز).

-                  مدیر پروژه طرح روشنایی بازار وکیل شیراز و مجموعه زندیه به همراه خیابانهای مجاور آن؛

-                  مدیر پروژه مطالعات ساماندهی و کاهش تلفات بافت فرهنگی - تاریخی شهر شیراز؛

-                  مدیر پروژه نظارت عالی بر طرح کاهش تلفات مناطق نمونه بندرعباس و جنوب استان کرمان از طرف سابا؛

-                  سرپرست پروژه امکان سنجی برقرسانی به معادن بزرگ کشور (مناطق اصفهان، خراسان جنوبی و کرمان)

-                  مدیر پروژه کاهش تلفات شهرستان کوار؛

-                  مدیر پروژه کاهش تلفات منطقه نمونه کرمانشاه؛

-                  کارشناس پروژه کاهش تلفات سقز؛

-                  کارشناس پروژه مطالعات طرح جامع صدرا؛

-                  کارشناس پروژه کاهش تلفات و اتوماسیون منطقه نمونه شهر شیراز؛

5-  طرح پژوهشی:

ردیف

عنوان طرح

مجری طرح

وضعیت طرح

زمان

1

ارائه روشی نوین جهت بررسی مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه ادوات DSTATCOM در شبکههای توزیع با در نظر گرفتن عدم قطعیت بار

رضا خرم نیا

تمام شده

اسفند 92

2

ارائه روشی نوین جهت مدلسازی تغییرات بار با هدف پیشبینی کوتاه مدت بار

رضا خرم نیا

تمام شده

تابستان 94


6- مقالات:

ردیف

عنوان مقاله

نام نویسندگان

محل چاپ یا ارائه

درجه

مقاله

زمان

 انتشار

1

Short term load forecasting in power systems using a hybrid approach based on SVR technique

رضا خرم نیا، سروش کریمی خرمی

Journal of Intelligent and Fuzzy Systems

ISI (wos)

IF=0.9

2015

Feb

2

A new intelligent method for optimal allocation of D-STATCOM with uncertainty

رضا خرم نیا، الهام کریمی

Journal of Intelligent and Fuzzy Systems

ISI (wos)

IF=0.9

2015

July

3

An smart stochastic approach to model plug-in hybrid electric vehicles charging effect in the optimal operation of micro-grids

عبداله کاووسی فرد،رضا خرم نیا، محمد رستمی، علیرضا عباسی

Journal of Intelligent and Fuzzy Systems

ISI (wos)

IF=0.9

Sep

2014

4

استراتژي بهينه پيشنهاد قيمت ـ توان براي

واحدهاي توليد با لحاظ عدم قطعيت قيمت

رضا خرم نیا،

دکتر مهدی رئوفت

نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران

علمی

پژوهشی

پاییز

1390

5

Sensitivity Analysis of STATCOM Parameters

for Voltage Stability

رضا خرم نیا،

علیرضا زارع

American Journal of

Scientific Research

ISI

Des

2012

6

A Novel Stochastic Framework

for the Optimal Placement

and Sizing of Distribution

 Static Compensator

رضا خرم نیا،

علی اصغر بازیار،

عبداله کاووسی فرد

Journal of Intelligent

Learning Systems and

Applications (JILSA)

علمی

پژوهشی

May

2013

7

مکانیابی و تعیین ظرفیت بهینه Dstatcom در شبکه های توزیع  با در نظر گرفتن عدم قطعیت بار

رضا خرم نیا،

علی اصغر بازیار،

عبداله کاووسی فرد

همايش ملي

مهندسي برق ايران

همایش

ملی

دي ماه

 1392

8

برنامه ريزي مشارکت واحدها مبتني

بر قيمت با لحاظ عدم قطعيت فازي

رضاسرکاری خرمی،

الهام کریمی، امین کارگریان

همایش ملی

 برق و کامپیوتر

همایش

ملی

خرداد

1390

9

A Fast Algorithm for Reactive Power Market Management Using Artificial Neural Networks

امین کارگریان،

رضا سرکاری خرمی،

International Journal of Applied Science and Technology

مجلات خارجی

July

2011

10

افزایش امنیت سیستم های تجدید ساختار

با تأمین بهینه ذخیره محلی توان راکتیو

با استفاده از برنامه ریزی سازشی

امین کارگریان،

رضا سرکاری خرمی،

علیرضا یاوریان

همایش ملی

 برق و کامپیوتر

همایش

ملی

خرداد

1390

11

Virtual smoothing load duration curve in distribution system operation using IDVR

امین کارگریان، علیرضا یاوریان و

رضا سرکاری خرمی،

elixirjournal (Elixir Elec. Engg)

مجلات

خارجی

2011


Template Design:MaziarKarimi