06 اسفند 1396 ساعت 04:50

پیرو بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی:

کلیه واحدهای دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی از 3 الی 16 تیرماه تعطیل می باشد.Khabar 960329

تقویم آموزشی

بنر تقویم آموزشی
Template Design:MaziarKarimi