07 بهمن 1400 ساعت 20:52

در حال به روزرسانی هستیم 

 

سامانه مجلات واحد در حال راه انداری و بروز رسانی می باشد:

 


فصلنامه برنامه ریزی مدیریت سبز:

 

 

 

 

Sama

سمت
 نام و نام خانوادگی
مدیر مسئول پروفسور سید حسن ابطحی
سر دبیر دکتر عباس قلتاش
مدیر اجرایی دکتر 
کارشناس نشریه دکتر 
اعضا هیات تحریره دکتر 
اعضا هیات تحریره دکتر 
اعضا هیات تحریره دکتر 
اعضا هیات تحریره دکتر 
اعضا هیات تحریره دکتر 

 

 


 

فصلنامه پژوهش هاي توسعه منابع انسانی:

1ـ صاحب امتياز:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر و انجمن آموزش و توسعه منابع انساني ایران

2ـ سردبير (آخرین حکم کارگزینی و كارنامه علمي مطابق فرم مربوطه تکميل و ضميمه گردد):

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

رتبه علمی

محل خدمت

تعداد مقالات در نشریات علمی معتبر

پژوهشی

ترویجی

ISI

بین المللی

كوروش فتحي واجارگاه

برنامه ريزي درسي

استاد تمام

دانشگاه شهيد بهشتي

بیش از 50

بیش از 15

بیش از 10

بيش از 10

 

3ـ مديرمسئول (آخرین حکم کارگزینی و كارنامه علمي مطابق فرم مربوطه تکميل و ضميمه گردد):

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

رتبه علمی

محل خدمت

تعداد مقالات در نشریات علمی معتبر

پژوهشی

ترویجی

ISI

بین‏المللی دیگر

عباس قلتاش

علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی

دانشيار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر

بیش از 40

بیش از 3

بیش 4

10

 

4ـ اعضای‏ هيأت‏تحریریه (آخرین حکم‏کارگزینی و كارنامه علمي مطابق فرم مربوطه تکميل و ضميمه گردد):

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

رتبه علمی

محل خدمت

تعداد مقالات در نشریات علمی معتبر

پژوهشی

ترویجی

ISI

بین‏المللی دیگر

اباصلت خراساني            

رنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی

دانشیار

دانشگاه شهيد بهشتي

بیش از 60

بیش از 10

بیش از 5

بیش از 10

دكتر كوروش فتحي واجارگاه

برنامه ريزي درسي

استاد تمام

دانشگاه شهيد بهشتي

بیش از 150

بیش از 10

بیش از10

بیش از 10

عبدالرحيم نوه ابراهيم

مديريت آموزشي

استاد تمام

دانشگاه خوارزمي

بيش از 60

10

10

10

غلامرضا شمس موركاني

مديريت آموزشي

دانشيار

دانشگاه شهيد بهشتي

40

2

2

3

سيد حسين ابطحي

مدیریت دولتي- منابع انساني

استاد تمام

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر

بیش از 30

3

بیش از 2

بیش از 10

نظام الدين فقيه

مدیریت دولتي- منابع انساني

استاد تمام

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر

عباس قلتاش

علوم تربیتی(برنامه ریزی درسی)

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر

بیش از 30

بیش از 2

بیش از 4

12

سید احمد هاشمی  

برنامه ریزی درسی

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

بیش از 20

بیش از4

بیش از2

بیش از 10

رحيم زارع

مديريت استراتژيك

استاديار

دانشگاه علامه طباطبايي

بیش از 10

4

بیش از 2

بیش از 10

علیرضا عراقیه  

برنامه ریزی درسی

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

بیش از 20

4

بیش از 2

بیش از 10

 

 

Template Design:MaziarKarimi