07 بهمن 1400 ساعت 20:43

 

Joda

 

 

شرح وظايف دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

- تجاري سازي ايده­ها، اختراعات و يافته­هاي پژوهشي

- حمايت از راه ­اندازي مركز رشد فناوري

ساماندهي كارآموزي و كارورزي دانشجويان

تعامل با سازمان­ها، مراكز صنعتي بيروني و دريافت نيازها و مشكلات تحقيقات آنان و ارائه راه حل

- جذب نخبگان علمي دانشگاه در قالب متخصصين مشمول

حمايت از صاحبان نظريه و نوآوران در عرصه علوم انساني در برپائي كرسي­هاي نظريه پردازي نقد و مناظره

ساماندهي و برنامه ­ريزي مسابقات و جشنواره­هاي منطقه­اي، ملي و بين­المللي در دانشگاه

ساماندهي و برنامه ريزي اختراعات برتر و برپائي نمايشگاه­هاي تخصصي علمی، پژوهشي و صنعتی

 

Joda

 

 

 

 

 

Template Design:MaziarKarimi