07 بهمن 1400 ساعت 20:22

Joda

 یست مجلات جعلی و بی اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی:

 

فهرست مجلات جعلی و بی اعتبار توسط وزارت بهداشت - بهمن ماه 1395

فهرست مجلات جعلی و بی اعتبار توسط دانشگاه آزاد اسلامی بهمن ماه 1395

فهرست مجلات جعلی و بی اعتبار توسط وزارت بهداشت -  دی ماه 1395

فهرست مجلات جعلی و بی اعتبار توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - آذر ماه 1395

فهرست مجلات جعلی و بی اعتبار توسط دانشگاه آزاد اسلامی - آذر ماه 1395

فهرست مجلات جعلی و بی اعتبار توسط دانشگاه آزاد اسلامی - آبان ماه 1395

فهرست مجلات معتبر دانشگاه آزاد اسلامی جهت دکتري تخصصی علوم انسانی و کارشناسی ارشد مورخ 13950615

 

Joda

 

 

بخشنامه های مهم پژوهشی:

 

 

ردیف

تاریخ صدور

نام بخشنامه

دانلود

1

13880518

آئین نامه قدیم طرح های پژوهشی

PDF Download

2

13891201

آیین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانس های علمی داخل کشور

PDF Download

3

13900513

فرصت ارائه مقالات مستخرج از پایان نامه

PDF Download

4

13910331

سخنرانی مربوط به ارایه نتایج طرح های پژوهشی

PDF Download

5

13910331

ممنوعیت شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس بین المللی خارج از کشور به صورت پوستر

PDF Download

6

13910702

عدم امکان دفاع پیش از موعد مقرر

PDF Download

7

13920212

نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله ها

PDF Download

8

13920811

تعهد ارایه مقالات موظفی طرح پژوهشی از «آی اس آی» به آی اس آی با ضریب تاثیر

PDF Download

9

13921022

چگونگی ارزیابی مقاله پایان نامه ها با درنظرگرفتن امیاز تشویقی

PDF Download

10

13921022

شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه

PDF Download

11

13921106

دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشی

PDF Download

12

13930125

حمایت از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای

PDF Download

13

13930210

متمم بخشنامه شیوه نامه تشویق مقالات

PDF Download

14

13930215

آیین نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها

PDF Download

15

13930222

شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی

PDF Download

16

13930224

شرکت در همایش های بین المللی معتبر خارج از کشور (متمم آن مورخ 951018 است)

PDF Download

17

13930526

شیوه نامه انتشار کتاب های علمی

PDF Download

18

13930901

تشویق مقاله ها و آدرس دهی مقاله های مستخرج از پایان نامه و شیوه نامه تشویق مقالات

PDF Download

19

13940305

نگارش پایان نامه های تحصیلات تکمیلی بصورت دو رو

PDF Download

20

13940519

آیین نامه جدید طرح های پژوهشی (اصلاحی)

PDF Download

21

13941208

حمایت از اختراعات دانشگاه آزاد اسلامی

PDF Download

22

13950227

تعیین تشویق و رکود علمی اعضای هیئت علمی

PDF Download

23

13951018 متمم اصلاحی بخشنامه تسهیلات شرکت کنندگان همایش بین المللی PDF Download

24

13960128

ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان نامه ارشد مهر 95

PDF Download

25

 

 


فرم های مهم پژوهشی:

 

ردیف

نام فرم پژوهشی

دانلود

دانلود

سایر مستندات مورد نیاز جهت پیوست فرم

1

درخواست پرداخت

جایزه (تشویقی) مقاله

 Word2007Logo

PDF Download 

1-مقاله (چاپ در مجله یا آنلاین در سایت مجله)

2- مستندات نشان دهنده مرتبه مقاله ارائه شده

2

درخواست شرکت

در همایش داخل کشور

 Word2007Logo 

 PDF Download

1- اصل گواهی پرداخت هزینه ثبت نام در همایش

2-اصل بلیط رفت و برگشت به همایش (در صورت وجود)

3-کتابچه یا لوح فشرده همایش (مقاله به فرمت همایش)

4-گواهی حضور و ارائه مقاله (نه پوستر)

5-حتماًعضو هیات علمی نفر اول و نویسنده مسئول باشد.

3

درخواست شرکت

در همایش خارج از کشور

 Word2007Logo 

PDF Download 

1- تحویل درخواست حداقل یک ماه قبل از تاریخ همایش

2-فرم درخواست شرکت در همایش خارج از کشور

4

فرم ترفیع پایه سالانه 

  Word2007Logo

PDF Download 

5

فرم تسویه حساب طرح پژوهشی 

  Word2007Logo

PDF Download 

6 فرم پژوهشگر برتر Word2007Logo PDF Download  
7 فرم برگزاری کارگاه و سخنرانی هفته پژوهش Word2007Logo PDF Download  
8 فرم خام پیشنهاد پروپوزال طرح پژهشی Word2007Logo    

 

 

Template Design:MaziarKarimi