07 بهمن 1400 ساعت 20:04
iaulogo  سمت تحصیلات تکمیلی
 نام و نام خانوادگی فاطمه کریمی
رشته تحصیلی علوم تربیتی
مدرک تحصیلی  کارشناسی ارشد

 

 Joda

دانشجوی گرامی

طبق ماده 7  بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزا داسلامی شماره 28996/73 مورخ 93/02/15 ، جهت دفاع از پایان نامه مقطع ارشد می بایست حداقل 6 ماه از تاریخ تصویب پروپوزال در گروه و 4 ماه از تصویب پروپوزال در شورای پزوهشی واحد بگذرد.

همچنین ملاک تصویب نهایی پروپوزال، تصویب درشورای پژوهشی است که یکباردرماه برگزار شده و صورتجلسات در کانال دانشگاه قرار می گیرد لذا ازتصویب نهایی پروپوزال اطمینان حاصل فرمایید. قابل ذکر است مسئولیت پیگیری صورتجلسات شورای پژوهشی تا اطلاع از تصویب نهایی در شورای پژوهشی بر عهده دانشجو می باشد.

https://t.me/iausafashahr

 

 


روند کلی مراحل از تهیه تادفاع ازپایان نامه ارشد:

دانشجویان گرامی، پس از انتخاب استاد راهنما و یا تعیین و ابلاغ استاد راهنما از طرف مدیر گروه هر رشته، می بایست پس از هماهنگی مربوطه با استاد راهنما، فرم شماره یک (1) را تکمیل و به مدیر گروه تحویل نمایید:

مراحل انجام تصویب پروپوزال:

1)تکمیل و تحویل فرمهای صفر الی 3 با هماهنگی مدیر گروه:

1-1) تکمیل فرم01 - فرم تصویب موضوع ؛

1-2) تکمیل فرم02- جستجوی ایرانداک و دیگر مراجع مورد تایید استاد راهنما ؛

1-3) تکمیل فرم03 فرم تعهد دانشجو، اساتید راهنما و مشاور؛

2) تهیه و تکمیل فرم پيشنهاد طرح پروپوزال (فرم شماره صفر)؛

3) طرح پيشنهاد طرح پروپوزال در شورای آموزشی گروه واحد؛

4) تحویل فرمهای صفر الی 3 به دفتر تحصیلات تکمیلی؛

4) طرح پيشنهاد طرح پروپوزال در شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی واحد؛

5) اخذ کد پایان نامه در سامانه پایان نامه ها توسط دفتر پژوهشی واحد؛

6) ارائه فرم گزارش پیشرفت کار با امضاء استاد راهنما و مشاور به دفتر پژوهشی هر دو ماه (2 ماه) یکبار؛

دقت گردد:

الف) با توجه به اهمیت گزارشهای دورهای پیشرفت کار و تعیین 2 نمره از پایان نامه بر اساس این گزارشها (طبق فرم 15) توسط دفتر پژوهشی و تحصیلات تکمیلی واحد، لذا خواهشمند است در این خصوص دقت لازم به عمل آید.

ب) طبق بخشنامه، 2 نمره از 20 نمره پایان نامه، مربوط به ارائه مقاله حاصل از پایان نامه میباشد؛

ج) زودترین زمان ممکن برای دفاع از پایان نامه، 6 ماه پس از تاریخ صورتجلسه پژوهشی و همچنین4  ماه پس از تاریخ اخذ کد پایان نامه میباشد؛

*مراحل انجام دفاع از پایاننامه:

1) شرکت دانشجو حداقل در دو (2) جلسه دفاع از پایان نامه قبل از اعلام آمادگی دفاع و ارائه فرمها (فرم شماره 9)؛

2) فرم اعلام آمادگی دفاع (فرم شماره 10) و تحویل آن به همراه مستندات فوق حداکثر 15 روز قبل از تاریخ دفاع؛

3) فرم تکمیل شده گزارش پیشرفت کار با تأیید دفتر پژوهشی واحد؛

4) تکمیل (تایپ شده) فرم اطلاع رسانی دفاع از پایان نامه دفاع و درج در بردهای اطلاع رسانی دانشگاه (فرم شماره 12)؛

5) تکمیل (تایپ شده) فرمهای 14 و 15 و 20؛

6) یک نسخه پایان نامه تایپ و پرینت شده (بدون صحافی) با تأیید استاد راهنما ومطابق شیوه نگارشی دانشگاه؛

صورتجلسه دفاع (فرم نمره پایان نامه) در روز دفاع به کمیته برگزاری جلسه دفاع تحویل میگردد و پس از امضاء اساتید حاضر در جلسه و درج نمره، توسط ناظر به دفتر امور پژوهشی واحد تحویل میگردد.

چگونگی انجام تسویه امور پژوهش:

چنانچه دفاع دانشجو با موفقیت انجام شود،حدود شش هفتهپس از تاریخ دفاع، دانشجو باید به همراه مدارک ذیل به دفتر امور پژوهش مراجعه کند.

ü      فرم امضاء شده اصلاحات داوری (فرم 19)

ü      تعداد 3 نسخه پایان نامه که اشکالات نگارشی آن اصلاح و با جلد گالینگور سرمهای صحافی شده و به امضاء اساتید راهنما، مشاور و داوران پایان نامه رسیده است.

ü      تعداد 3 نسخه CD حاوی متن پایان نامه و فرمهای ساختار بانک اطلاعاتی و چکیده پایان نامه

ü      کد رهگیری ثبت پایان نامه در سایت Irandoc

ü      تحویل فرم اصلاحات داوری و فرم تحویل نسخههای پایان نامه به همراه CD

اساتید و دانشجویان گرامی باید جهت حفظ حقوق مادی و معنوی دانشگاه و اخذ نمره و تشویق ریالی، مقاله خود را فقط به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر چاپ و ارائه نمایند .لازم به ذکر است به مقالاتی تشویقی و نمره مقاله تعلق میگیردکه نام دانشگاه بطورکامل و صحیح معرفی شده باشد:

Department of نام گروه,Safashahr Branch, Islamic Azad University, Safashahr, Iran

نام گروه، واحدصفاشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، صفاشهر، ایران

مدت زمان تحویل مقاله 6 ماه و حداکثر یک سال است (در صورت نداشتن مشکل سربازی جهت آقایان)

 

 


 

 

برای دانلود فایل مورد نظر ، در قسمت (دانلود (بارگیری)) اقدام نمایید؛ لطفا قبل از دانلود از نصب برنامه Microsoft Office فایل اطمینان حاصل فرمائید ؛

 قبل از دانلود فرم ها ابتدا (روند دفاع از پایان نامه ارشد) را دانلود نمائید.

 

الف: فرم های عمومی و پیش نیاز

ردیف

عنوان فرم یا فایل

دانلود1

دانلود2

توضیحات

1 روند اداری اخذ پایان نامه از انتخاب موضوع تا دفاع از پایان نامه

PDF icon  
2

قالب تهیه گزارش نهایی پایان نامه جهت صحافی

دقت گردد برای اینکه شماره بندی عناوین و فهرست ها بصورت فارسی انجام شود حتماً می بایست در صفحه اصلی نرم افزار Word از منوی File زیر منوی Options و سپس گزینه Advanced انتخاب گردد و در اواسط صفحه، گزینه Numeral بر روی Context قرار گیرد.

   PDF icon

به کمک این فایل قادر به ویرایش گزارش نهایی خود طبق فرمت دانشگاه خواهید بود.

 فونت های مورد نیاز:  دانلود فونت  

پس از خارج کردن از حالت فشرده، در مسیر زیر کپی شوند:   C:\Windows\Fonts

 

 


 

 رنگ جلد صحافی پایان نامه:

مقطه کارشناسی:          زرشکی

مقطع کارشناسی ارشد:   سرمه ای

 

  


 

  

ب: فرمهای دانشجویی
مرحله ردیف عنوان فرم یا فایل دانلود توضیحات

 

 

 

 

مراحل

تهیه و 

تصویب

پروپوزال

1 فرم01 - فرم تصویب  موضوع
2

فرم02- فرم عدم تکراری بودن موضوع

نتیجه ایرانداک با تایید و امضای استاد راهنما ضمیمه این فرم گردد

http://pishineh.irandoc.ac.ir/

3 فرم03 فرم تعهد دانشجو، اساتید راهنما و مشاور
4 فرم صفر پيشنهاد پروپوزال

بخش نوآوری، جدول زمان‌بندی و امضاء تاییدیه اعضای کمیته (بخش 11 الی 13) و امضاء دانشجو حتما تکمیل وبصورت پشت و رو پرینت شود.

5 تحویل به تحصیلات تکمیلی جهت طرح در شورای پژوهشی  ********
6 ثبت و اخذ کد پروپوزال در سامانه توسط مسئول تحصیلات تکمیلی
 ********

مراحل قبل

از دفاع

(میبایست یک هفته قبل از تاریخ دفاع انجام گرد)

7 فرم 07 - فرم گزارش پیشرفت سه ماهه پایان نامه
8 فرم 09 - فرم شرکت در دو جلسه قبل از اعلام دفاع  
9 فرم 10 - فرم اعلام آمادگی  یک  هفته قبل از تاریخ دفاع (جدید)
10 فرم 12 - فرم اطلاع رسانی تاریخ دفاع از پایان‌نامه
11

فرم 14 یا 18 فرم تعیین وضعیت مقاله:    (فرم 14- ارائه مقاله)

 (فرم 18 - انصراف از مقاله)
12 فرم 15 - فرم ارزیابی مدیریت پژوهشی پایان نامه
13

فرم ارزشیابی و صورتجلسه دفاع:

 *ورودی های قبل از 95:    دانلودفرم 16 ارزیابی     دانلودفرم 17 صورتجلسه

 *ورودی های 95 و بعد از آن:         دانلود فرم 31  ارزیابی و صورتجلسه 

 

*فرم 16 در سه نسخه جهت اساتید راهنما، مشاور یا داوران  تهیه و تحویل تحصیلات تکمیلی گردد.

*فرم 17 در پنج (5) نسخهبدون غلط و دقیقاًمشابهاین فرم (دانلود)تهیه گردد.(3 نسخه جهت صحافی و 2 نسخهجهت دفتر تحصیلات تکمیلی)

*فرم 31 در 5 نسخه تهیه و تحویل تحصیلات تکمیلی گردد.

14 فرم 17 - فرم صورتجلسه تعیین نمره دفاع

در  پنج (5) نسخه بدون اشتباه یا خرابی فونت دقیقاً مشابه این فرم (دانلود) تهیه گردد. (3 نسخه جهت صحافی و 2 نسخه جهت دفتر تحصیلات تکمیلی)

مراحل بعد

از دفاع

15 فرم 19- فرم تائید صحافی و تحویل نسخه های پایان‌نامه
*3 نسخه صحافی پرینت 2 رو(پشت و رو)
* 3 نسخه CD حاوی فایل Word و Pdf
16 فرم 23 - تعهد نامه اصالت پایان نامه
17 فرم 25 - تسویه حساب پژوهشی و ثبت نهایی نمره
18 ****

19

****  

 


 

  

ج: سایر فرم ها (در صورت نیاز)
ردیف عنوان فرم یا فایل دانلود توضیحات
1 فرم 04 - صورتجلسه شورای تخصصی گروه  
2 فرم 05 - صورتجلسه شورای پژوهشی واحد
3 فرم 06 - فرم داوری پیشنهاد طرح تحقیق کارشناسی ارشد
4 فرم 08 - نامه تمدید پایان نامه
5 فرم 11- فرم داوری پایان‌نامه کارشناسی ارشد
6 فرم 13- نامه دعوت از استاد خارج از واحد در جلسه
7 فرم 20 - فرم پرداخت حق‌الزحمه پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد
 8 فرم 22 - فرم پرداخت حق الزحمه چاپ مقاله
 9 فرم 26 - فرم درخواست همکاري به عنوان استاد راهنما يا مشاور
 10 فرم 27 - فرم تغییر استاد راهنما یا مشاور به درخواست دانشجو
11 فرم 28- فرم تغییر استاد راهنما یا مشاور به درخواست مدیر گروه یا استاد
    12 فرم 29- فرم اعلام اصلاحات مورد نیاز در جلسه دفاع  
   13 فرم 30- فرم پرداخت حق الزحمه  

 

 


 

                    مدارک لازم جهت  تشکیل پرونده وصدور مدرک و انواع تسهیلات اعطایی به دانشجویان مقاطع مختلف  
 ردیف                                          عنوان فرم یا فایل   دانلود      توضیحات
      1   مدارک لازم جهت  تشکیل پرونده وصدور مدرک PDF icon  
      2  انواع تسهیلات اعطایی به دانشجویان مقاطع مختلف PDF icon  

 

 

Template Design:MaziarKarimi