07 بهمن 1400 ساعت 20:06

مدارک مورد نیاز ثبت نامی جهت مقطع کاردانی و کارشناسی

1- اصل شناسنامه و به همراه 2سری کپی(تمام صفحات)

2- عکس 6 قطعه(مشمولین خدمت سربازی 12 قطعه)

3- کپی کارت ملی 2سری

4- اصل مدرک دیپلم یا گواهی موقت دیپلم و 2سری کپی از آن(کاردانی پیوسته)

اصل مدرک پیش دانشگاهی یا گواهی موقت پیش دانشگاهی و 2سری کپی از آن(کارشناسی پیوسته)

اصل مدرک کاردانی یا گواهی موقت کاردانی و 2 سری کپی از آن(کارشناسی ناپیوسته)

6- کارت پایان خدمت و 2سری کپی از آن

7- در صورت عدم ارائه اصل مدرک تحصیلی ارائه یک چک یا سفته به مبلغ ده میلیون ریال

8- تکمیل فرم ها ثبت نامی در محل دانشگاه


 

ا

مدارک مورد نیاز ثبت نامی جهت مقطع کارشناسی ارشد

 

1- اصل شناسنامه و به همراه 2سری کپی(تمام صفحات)

2- عکس 6 قطعه(مشمولین خدمت سربازی 12 قطعه)

3- کپی کارت ملی 2سری

4- کارت پایان خدمت و 2سری کپی از آن

5- اصل مدرک تحصیلی دانشنامه دوره کارشناسی یا اصل مدرک موقت دوره کارشناسی

5- در صورت عدم ارائه اصل مدرک تحصیلی دانشنامه ارائه یک چک یا سفته به مبلغ 30 میلیون ریال

6- تکمیل فرم ها ثبت نامی در محل دانشگاه

 ا

Template Design:MaziarKarimi