07 بهمن 1400 ساعت 20:37

لیست تلفن های گویای دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر   8 - 44451936-071

1

دفتر ریاست

1

دفتر ریاست

203

2

روابط عمومی

233

2

حوزه آموزش

1

آموزش

205

2

فارغ التحصیلان

222

3

مدیر گروه ها

237

4

دفتر جذب هیات علمی

238

5

مدیریت کلاس ها

شماره مستقیم 44450934-071

6

بایگانی آموزش

215

7

معاون آموزشي و دانشجویی

213

3

حوزه مالی و اداری

1

امور شهریه و صندوق رفاه

212

2

امور مالی

209 و 208

3

معاون مالی و اداری

214

4

حوزه پژوهش و فناوری

1

کارشناس پژوهش و فناوری اطلاعات

218

2

آزمایشگاه

***

3

کتابخانه

230

4

معاون پژوهش و فناوری

211

5

دبیرخانه

203

6

حوزه عمرانی

214

7

دفتر فرهنگ اسلامی

224

8

حراست

 234

 

گزینش

 

10

نگهبانی

201

Template Design:MaziarKarimi