07 بهمن 1400 ساعت 20:33

انواع تسهیلات اعطایی به دانشجویان مقاطع مختلف (کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد)

1- تسهیلات اعطایی از محل صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف

عنوان وام

مبلغ تسهیلات به ریال

کارمزد

تعداد اقساط

1

کوتاه مدت

50 درصد کل شهریه

صفر

حداکثر 4 قسط در طول یک ترم

2

میان مدت

50 درصد کل شهریه

2.5 %

حداکثر 12 قسط حین تحصیل

3

قرض الحسنه ازدواج

000/000/15

2.5%

حداکثر 20 قسط حین تحصیل

2- تسهیلات اعطایی از منابع تخصیصی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری

ردیف

عنوان وام

مقطع تحصیلی

مبلغ تسهیلات به ریال

کارمزد

تعداد اقساط

1

بلند مدت

کاردانی

000/000/10

4%

حداکثر 60 ماه بعد از فراغت از تحصیل

2

بلند مدت

کارشناسی

000/000/10

4%

حداکثر 60 ماه بعد از فراغت از تحصیل

3

بلند مدت

ارشد

000/000/20

4%

حداکثر 60 ماه بعد از فراغت از تحصیل

3- تسهیلات اعطایی از محل بانکها

ردیف

بانک عامل

مقطع تحصیلی

مبلغ تسهیلات به ریال

کارمزد

تعداد اقساط

1

ملی

کاردانی

000/000/50

10%

حداکثر 60 ماه

2

ملی

کارشناسی

000/000/100

10%

حداکثر 60 ماه

3

ملی

ارشد

000/000/150

10%

حداکثر 60 ماه

ردیف

  بانک عامل

مقطع تحصیلی

مبلغ تسهیلات به ریال

کارمزد

تعداد اقساط

1

مهر و رسالت

کاردانی

000/000/25

3%

حداکثر 60 ماه

2

مهر و رسالت

کارشناسی

000/000/75

3%

حداکثر 60 ماه

3

مهر و رسالت

ارشد

000/000/100

3%

حداکثر 60 ماه

تقویم آموزشی

بنر تقویم آموزشی
Template Design:MaziarKarimi