07 بهمن 1400 ساعت 21:10

edu   سمت ریاست دانشگاه 
 نام و نام خانوادگی سروش کریمی خرمی
رشته تحصیلی  برق
مدرک تحصیلی  دکترا
شماره تماس داخلی 203

 

 

 

Template Design:MaziarKarimi