01 مهر 1399 ساعت 14:56

راهنمای استفاده از سامانه مدیریت یکپارچه امور آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی آموزشیار
لینک زیر را دانلود کنید: (دانلود با سرعت پایین را جهت دانلود انتخاب کنید)

Click on a link

تقویم آموزشی

بنر تقویم آموزشی
Template Design:MaziarKarimi