30 خرداد 1397 ساعت 12:21

 

مراحل صدور گواهينامه موقت پايان تحصيلات:

دانشجويان محترم بايستي در ترم آخر با مراجعه به بايگاني آموزش از تكميلبودن پرونده خود مطلع شوند كه شامل(اصل مدرك ما قبل و تاييد يه تحصيلي مدرك ما قبل مي باشد)

مدارك لازم:

1- سه قطعه عكس بدون پشت نویسی4*3  (طبق بخشنامه جدید، عکس ها حتما با زمینه سفید باشند)
2-
كپي آخرين مدرك تحصيلي (اصل مدرك بايستي در پرونده باشد)
3- كپي شناسنامه وكپي كارت ملي پشت و رو
4- دو قطعه
تمبر ده هزار ريالي یا واریز مبلغ 20000 ریال به حساب 0105801177009 و ارائه اصل فیش مذکور (داشتن شناسه واریز خود برای این کار الزامی است )
5-
فيش واریزی به حسابسيبا 0104460446004بانك ملي به مبلغ 15000تومان برای کارشناسی ، کارشناسی ارشد 17000 تومان و كارداني 7000 تومان،دكتري حرفه اي و تخصصي 29000 تومان)

6 در صورت مهمانی انتقالی معادلسازی مدارک و مجوز آن پیوست گردد. دانشجویان اخراجی در صورت داشتن مجوز ادامه تحصیل کپی مجوز پیوست گردد

7- در صورت افزایش سنوات ، تصویر مجوز پیوست گردد.

• مشمولان نظام وظيفه همه موارد فوق را بدون كارت پايان خدمت يا معافيت تحويل دهند.
•  دریافت و تكميل فرم تسويه حساب
• فارغ التحصيلان عزيز توجه فرمايند هرچه فرم تسويه حساب و مدارك لازم سريعتربه اداره فارغ التحصيلان تحويل گردد گواهينامهدر سريعترين زمان صادر خواهد شد.در غير اينصورت در تاخير صدور مدرك دانشگاههيچگونه مسئوليتي را نمي پذيرد.
مدارك مورد نياز جهت صدور ريز نمرات قابل ترجمه :
1- كپي و اصل فيش به حسابسيبا 0104460446004بانك ملي به  مبلغ 7000 تومان
2- درخواست ريز نمره با تاييد معاونت دانشجويي
3-فتوكپي اصل
مدرك تحصيلي (دانشنامه تحصيلي )
نكته مهم جهت دریافت گواهینامه موقت
* جهت آقايان ،روشن بودن وضعيت نظام وظيفه مبني بر ارائه كارت پايان خدمت
يا معافيت از خدمت الزامي مي باشد:
- درصورت سرباز بودن ارائه گواهي اشتغال به خدمت از يگان خدمتي با ذكر تاريخ
شروع و اتمام خدمت .
- دانشجويان مشمول در حال تحصيل در مقطع ارشد و دكتري با ارائه گواهي
اشتغال به تحصيل با ذكر شماره معافيت تحصيلي صادره از حوزه نظام وظيفه.

* برای دریافت دانشنامه(اصل مدرك ) ارائه اصل گواهینامه موقت ضروری می باشد.

Template Design:MaziarKarimi