01 تیر 1400 ساعت 11:43

ضرورت ثبت نام در سامانه‌ی پژوهشیار توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی با تاریخ تصویب پروپزال در قبل از 01/۲/98

شیوه نامه‌ی تکمیلی یکپارچه‌سازی مدیریت پژوهش تحصیلات تکمیلي

تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی که تاریخ تایید پیشنهاده (پروپزال) آن‌ها در گروه/واحد دانشگاهی (حسب واحد دانشگاهي) قبل از 01/۲/98 مي‌باشد و تا تاريخ 1/2/99 کد از سامانه‌ي کدينگ سازمان CITC دريافت ننموده‌اند، بايد مراحل زير را براي دريافت کد پايان‌نامه/رساله از سامانه‌ي پژوهشيار و اتمام کار در آن انجام دهند:

 1. 1.ایجاد حساب کاربری در سامانه پژوهشیار به آدرسhttps://ris.iau.ac.ir
 2. 2.ثبت و تکمیل پروپوزال توسط دانشجو(مرحله ۱ پروپوزال)
  دانشجویان کارشناسی ارشد :فعالیت های شما--->پروپوزال/پایان نامه غیرپزشکی ارشد--->ارسال پایان نامه/رساله
  دریافت کد پایان نامه/رساله از سامانه (مرحله
  ۴ یا ۵ پیشنهاده (پروپوزال) حسب مرجع تصویب واحد دانشگاهی مربوطه)
 • oلازم به ذکر است در این مرحلهفقط فرآیند دریافت کد برای دانشجوصورت می پذیرد
 1. 3.کد پایان نامه/رساله ، پس از تایید توسط مرجع تصویب واحد دانشگاهی ، توسط سامانه پژوهشیار و از طریق ماژول "ثبت کد پایان نامه/رساله" تولید می شود.
 2. 4.بارگذاری نسخه نهایی پایان نامه/رساله بعد از انجام اصلاحات جلسه دفاع توسط دانشجو(مرحله ۱۰ پروپوزال)
 • oقابل توجه است که کلیه فرآیندهایمرحله ۱۰برای دانشجو اعم از ثبت نمره دفاع،ثبت نمره مقاله و ... باید انجام پذیرد.
 1. 5.دریافت گواهی اتمام کار در سامانه پژوهشیار جهت اراده به اداره امور فارغ التحصیلان (مرحله ۱۰ پروپوزال)

لازم به ذکر است که در فرآیند ایجاد حساب کاربری از دانشجویان سوالی بصورت زیر پرسیده می شود

" آیا تاریخ تصویب پیشنهاده (پروپوزال) شما در گروه آموزشی/واحد دانشگاهی قبل از ۹۸/۲/۱ است و همچنین تا تاریخ ۹۹/۲/۱ کد پایان نامه/رساله از سامانه کدینگ سازمان مرکزي دريافت نکرده ايد؟ "

بدیهی است دانشجویان واجد شرایط باید پاسخ "بله" به این پرسش بدهند تا فرآیند آنها در سامانه از دانشجویان دیگر متمایز شود.

تقویم آموزشی

بنر تقویم آموزشی
Template Design:MaziarKarimi