01 تیر 1400 ساعت 13:06

دوران دانشجویی یکی از مهمترین مقاطع زندگی افراد دارای تحصیلات دانشگاهی به شمارمی رود. چرا که دانشجویان در این دوره مسیر مناسب آینده شغلی ، زندگی خانوادگی واجتماعی خود را پی ریزی می کنند، در این میان نقش دانشگاه در همراهی با آنان نسبت به سایر نهادهای جامعه پر رنگ تر می شود.

در عین حال این دوران طلایی ، اغلب با نوسانات پیچیده شخصیتی و روحی همراه است. چالش های روانی واجتماعی ، انتظارات حرفه ای ، اضطراب، سردرگمی، افسردگی، نا امیدی وخشم ازجمله موانع سلامت روان دانشجویان به شمار رفته وباعث می شود موفقیت، درمسیر تعالی آنان کاهش یابد. یکی از رسالت های دانشگاه ها در این مقطع مهم همراهی وهمفکری با دانشجویان برای گذر از این مسیر پرپیچ وخم استکه در این راستا، مراکز مشاورهف نقشی مهم وکلیدی دارند.

دانشگاه آزاد اسلامی با حضور گسترده در جای جای ایران اسلامی و با توجه به اسناد با لا دستی وراهبردی مانند سند چشم انداز وسند اسلامی شدن دانشگاهها علاوه بر آموزش آحاد جامعه ، اهتمام ویژ ه ای به مسائل فرهنگی ، اخلاقیوسلامت جسمی ، روانی و اجتماعی خانواده بزرگ دانشگاهیان خصوصا " دانشجویان دارد ودر سازماندهی مراکز مشاوره به هدف اصلی خود را بر بنیان بهبود سبک زندگی اسلامی، بنا نهاده است. بنابراین ارتقای سطح بهداشت وسلامت روانی، اخلاقی ، اجتماعی، معنوی، فرهنگی وتربیتی دانشگاهیان وپیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی وارتقای استعدادها ومهارتهای ایشان از اولویت هایی است که دانشگاه آزاد اسلامی تاکنون درجهت تحقق دو توصیه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر توسعه وتعالی ، گام های موثری بر داشته و به موفقیت های چشم گیری در دو بعد آموزش وپژوهش دست یافته است . با این وجود این دانشگاه رسالت اصلی خود را محدود به امر آموزش ندانسته ودر زمینه های تربیتی وفرهنگی نیز اقدامات موثری را در دوسند چشم انداز خود مد نظر قرار داده که بازمهندسی مراکز مشاوره و روانشناختی امین در این راستا انجام شده است. بنابراین این واحد دانشگاهی باتوجه به ظرفیت موجود و اساتید مجرب در این حوزه اقدام به تاسیس مرکز مشاوره با ارائه خدماتی به صورت ذیل نموده است که کلیه دانشجویان واساتید وهمشهریان عزیز می توانند بر این اساس با مراجعه به مرکز از خدمات آن بهره مند گردند.  

مرکز مشاوره وروانشناختی امین دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر  

محل

ساعت وروز

مشاور

نوع خدمات مشاوره

ردیف

ساختمان آموزشی طبقه دوم

دوشنبه 13-8

دکتر عباس قلتاش

دکتر صدیقه محمد جانی

خانم رقیه عمیدی

مشاوره روانشناختی مشاوره تحصیلی

1

ساختمان آموزشی طبقه همکف

سه شنبه 10-8

چهارشنبه 10-8

محمد باقر امیری

دکتر فاطمه زارعی

مشاوره دینی ومذهبی

2

اتاق 206

شنبه ها 10-8

دکتر جواد مجیدی

مشاوره حقوقی

3

مدرسه سماء

روزهای زوج 12-10

خدیجه خسروانیان

مشاوره تغذیه

4

یکشنبه ها12-10

دوشنبه ها 16-14

خانم فهیمه انتشاری

آقای کریم طیبی

مشاوره ورزشی

5

09179995883

شماره مسئول هماهنگی مرکز مشاوره : آقای محمد باقر امیری

تقویم آموزشی

بنر تقویم آموزشی
Template Design:MaziarKarimi