07 بهمن 1400 ساعت 21:23
                        iaulogo مدیر گروه رشته کامپیوتر - فناوری اطلاعات - مدیریت فناوری اطلاعات
نام و نام خانوادگی          علیرضا هنرور
مدرک تحصیلی  دکتری 
ایمیل این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
شماره تماس  

 

                        iaulogo  مدیر گروه رشته برنامه ریزی شهری ، مدیریت شهری ، طراحی شهری
نام و نام خانوادگی          علیرضا عبداله زاده فرد
مدرک تحصیلی    دکتری 
ایمیل
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید 
شماره تماس
 

 

iaulogo مدیر گروه رشته حقوق خصوصی
نام و نام خانوادگی مهدی مفتاحی
مدرک تحصیلی  دکتری 
ایمیل  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
شماره تماس  

 

 iaulogo مدیر گروه رشته حسابداری
نام و نام خانوادگی روح اله نوذری
مدرک تحصیلی  دکتری
ایمیل
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
شماره تماس  

 

 iaulogo مدیر گروه رشته برق
نام و نام خانوادگی محسن کاتبی جهرمی
مدرک تحصیلی  دکتری
ایمیل  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
شماره تماس  

 

 

Template Design:MaziarKarimi