14 تیر 1399 ساعت 18:33

برنامه امتحانات میان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

نام استاد

نام درس

ردیف

16-14(3 شنبه)

19/09/98

مهندس آغاز

تنظیم شرایط محیطی 2

1

12-10(4شنبه)

13/09/98

آقای احمدی پناه

حسابداری مالیاتی- مالیاتی 1

2

11-10(3 شنبه)

19/09/98

خانم اسدی

برق معدن

3

18-16(4 شنبه)

13/09/98

حاج آقا امیری

متون فقه 2

4

18-14(4 شنبه)

20/09/98

دکتر انصاری

حسابداری میانه- حسابداری میانه 1- حسابداری میانه 2- حسابداری مالی

5

14-12(4 شنبه)

13/09/98

دکتر انصاری

زبان فنی(حسابداری)

6

18-16(3شنبه)

19/09/98

آقای برزگر

سازه های بتونی

7

16-14(3 شنبه)

19/09/98

زهرا جعفری

مقدمه علم حقوق

8

16:3-15(4شنبه)

20/09/98

آقای جمالی

اصول سرپرستی- سرپرستی سازمان

9

18-16(3شنبه)

19/09/98

آقای حسینی

اصول تنظیم کنترل بودجه دولتی

10

15-12(3شنبه)

19/09/98

خانم حیدری

ریاضی عمومی 1- ریاضی کاربردی 1

11

12-10(5شنبه)

14/09/98

دکتر خرم نیا

ماشین های الکتریکی دی سی- ماشین های الکتریکی 1

12

19-16(5شنبه)

21/09/98

دکتر خرم نیا

ماشین های الکتریکی 2

13

12-10(4شنبه)

13/09/98

آقای خسروانیان

حقوق اساسی 1

14

15-12(5شنبه)

14/09/98

آقای خلیلی

روش های تحقیق و ماخذشناسی- روش تحقیق

15

11-8(4شنبه)

13/09/98

خانم خورشیدی

شناخت فضای شهری- شناخت و تحلیل فضای شهری

16

14-12(3شنبه)

19/09/98

مهندس داوودی

انتقال حرارت

17

12-9(4شنبه)

13/09/98

دکتر دهقان

حسابداری صنعتی

18

16-14(4شنبه)

20/09/98

مهندس دهقانیان

تحلیل فضای شهری

19

10-8(3شنبه)

19/09/98

خانم ناهید رشید

فلسفه و منطق پیش دانشگاهی

20

10-8(5شنبه)

21/09/98

خانم سمیرا رشید

حقوق تجارت 1- مکاتبات تجارت و گزارش نویسی- حقوق تجارت

21

16-14(5شنبه)

14/09/98

آقای علیرضارنجبر

مالیه عمومی- مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت ها

22

16-14(5شنبه)

21/09/98

خانم زهرا رنجبر

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

23

16-14(4شنبه)

20/09/98

خانم اسدی

مهندسی اینترنت

24

17-14(4شنبه)

20/09/98

دکتر رنجبر

کارآفرینی

25

12-10(4شنبه)

20/09/98

دکتر رنجبر

پژوهش عملیاتی 1

26

14-12(5شنبه)

14/09/98

آقای سجادرنجبری

حقوق جزای اختصاصی 1

27

12-10(4شنبه)

20/09/98

خانم دکتر زارعی

انقلاب اسلامی ایران

28

10-8(5شنبه)

21/09/98

خانم دکتر زارعی

اندیشه اسلامی 1

29

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

نام استاد

نام درس

ردیف

11-8(3شنبه)

19/09/98

آقای شیبانی

حسابداری دولتی 2

30

14-11(3شنبه)

19/09/98

خانم ساریخانی

معادلات دیفرانسیل

31

18-15(5شنبه)

14/09/98

دکتر ساریخانی

حسابرسی 2

32

14-10(5شنبه)

21/09/98

دکتر ساریخانی

اصول حسابداری

33

18-16(4شنبه)

13/09/98

خانم ساریخانی

آشنایی با مرمت ابنیه

34

18-16(4شنبه)

20/09/98

آقای ساریخانی

سیستم های اطلاعات حسابداری

35

18-16:30(4شنبه)

20/09/98

مهندس سیف

مبانی برنامه نویسی کامپیوتر- مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

36

14-11(5شنبه)

14/09/98

مهندس سیف

هوش مصنوعی

37

10-8(3 شنبه)

19/09/98

خانم شریفی

زبان تخصصی- زبان تخصصی 2

38

15-13(3شنبه)

19/09/98

آقای شیبانی

پول و ارز بانکداری

39

16-14(4شنبه)

20/09/98

آقای یوسفی

شناخت و طراحی معماری روستا

40

18-16(3شنبه)

19/09/98

مهندس طیبی

بهینه سازی و مدیریت انرژی در تاسیسات ساختمان- مدیریت بهروری در تاسیسات

41

10-8(3شنبه)

19/09/98

مهندس عابدی

فیزیک پیش دانشگاهی

42

10-8(4شنبه)

13/09/98

دکتر فروتنی

شبکه های محلی کامپیوتر

43

11-8(5شنبه)

21/09/98

دکتر فلاحی

فارسی

44

11-8(4شنبه)

20/09/98

دکتر کاتبی

آمار و احتمالات مهندسی- احتمال مهندسی

45

19-16(4شنبه)

20/09/98

دکتر کاتبی

مدارهای الکتریکی 2- مدارهای الکتریکی

46

16-14(3شنبه)

19/09/98

مهندس کارگر

معماری کامپیوتر

47

12-10(3شنبه)

19/09/98

خانم کارگر

ریاضی پیش دانشگاهی

48

10-8(4شنبه)

13/09/98

خانم رقیه کریمی

قواعد فقه 1

49

10-8(5شنبه)

14/09/98

آقای علی کریمی

آیین دادرسی مدنی 2

50

18-16(5شنبه)

21/09/98

آقای رسول کریمی

حقوق ثبت

51

14-12(4شنبه)

20/09/98

خانم کریمی

زبان پیش دانشگاهی

52

16-14(2شنبه)

18/09/98

مهندس کریمی

ایستایی 1- استاتیک

53

11-8(3شنبه)

19/09/98

دکتر کریمی

تحلیل مدارهای الکتریکی- مدارهای الکترونیکی- مدارهای الکتریکی 1

54

11-8(4شنبه)

20/09/98

دکتر کریمی

ریاضی مهندسی

55

14-11(5شنبه)

21/09/98

مهندس کشاورز

ساختمان داده ها

56

12-8(5شنبه)

14/09/98

مهندس کشاورز

پایگاه داده ها

57

14-12(4شنبه)

20/09/98

دکتر مجیدی

حقوق تجارت 3

58

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

نام استاد

نام درس

ردیف

17-14(4شنبه)

20/09/98

دکتر مجیدی

حقوق مدنی 3

59

18-16(5شنبه)

14/09/98

آقای معصومی

حقوق تطبیقی

60

16-14(4شنبه)

20/09/98

دکتر مفتاحی

متون حقوقی 1

61

18-16(4شنبه)

20/09/98

آقای نجفی

کلیات حقوق جزا

62

10:30-8(5شنبه)

21/09/98

دکتر نوذری

حسابداری پیشرفته 2

63

12-10:30(5شنبه

21/09/98

دکتر نوذری

حسابداری پیشرفته 1

64

13-10(4شنبه)

20/09/98

آقای زارع

حقوق مدنی 6

65

تازه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر

تقویم آموزشی

بنر تقویم آموزشی
Template Design:MaziarKarimi