30 مهر 1398 ساعت 10:01

قابل توجه دانشجویان گرامی : در صورت نیاز به استفاده از خوابگاه می توانند از خوابگاه های زیر استفاده نمایید :

1 خوابگاه دانشجویان پسر:

خانه معلم روبروی دانشگاه آموزش و پرورش شهرستان خرم بید شماره تماس جهت رزرو (09173365142 آقای زارع)

2 خوابگاه دانشجویان دختر :

خوابگاه دانشگاه داخل محوطه دانشگاه- مجاورت مدرسه سما شماره تماس جهت رزرو (09333706922 خانم کارگر)

مدارک مورد نیاز : کارت ملی پرینت انتخاب واحد دانشجویی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           امور دانشجویی دانشگاه

تقویم آموزشی

بنر تقویم آموزشی
Template Design:MaziarKarimi