11 خرداد 1399 ساعت 02:31

دستورالعمل آراستگی و شئون فرهنگی و رفتاري در دانشگاه آزاد اسلامی:

 

1. لباس باید ساده، آراسته و در شان دانشگاه باشد.

2. پوشش کامل بدن بجز صورت و دست ها تا مچ براي بانوان الزامی است.

3. پوشش بانوان با چادر و مانتو یا مانتو بلند (تا زیرزانو)، شلوار، مقنعه یا روسري با رنگ مناسب، جوراب غیر نازك و کفش
متعارف می باشد.
4. استفاده از مانتو نامناسب، کوتاه، چاك دار، آستین کوتاه (ساق دست نما)، چسبان، داراي رنگ تند و زننده، جلو باز و بدون
دکمه براي بانوان ممنوع است.
5. پوشش آقایان با پیراهن آستین دار و یقه معمولی، شلوار ساده، رسمی و بلند می باشد.
6. آرایش و پیرایش غیرمتعارف مو مانند بافتن، مش کردن، تیغ تیغی و ... براي آقایان ممنوع است.
7. استفاده از لباس اندامی، نازك، تنگ و چسبان، بدن نما و شلوار استریج ممنوع است.
8. چاپ هر گونه نقوش، کلمات زننده و رکیک، علائم و نشانه گروه هاي انحرافی، تصاویر زن، تصاویر فکاهی و پوچ و بی معنی، شعارهاي قومی و نژادي، تبلیغات تجاري و توهین آمیز بر روي بدن، پوشش، مچ بند، پیشانی بند، کمربند، انگشتر و کیف ممنوع است.
9. استفاده از آرایش زننده، جواهرات و زیور آلات نامتعارف ممنوع است.
10. هر گونه رفتاري که با اصول سازمانی، ضوابط و مقررات اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی کلاس درس، آزمایشگاه، خوابگاه و
محیط دانشگاه مغایر باشد ممنوع است.

 

شوراي فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر  

 

  

Arastegi Farhangi

 

تازه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر

تقویم آموزشی

بنر تقویم آموزشی
Template Design:MaziarKarimi