07 بهمن 1400 ساعت 21:52

 

برنامه هماهنگ میان ترم دانشجویان نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98

اردیبهشت 98 به شرح زیر اعلام می گردد. 

 

دانشجویان لطفا زمان های امتحانات میان ترم خود را از لیست زیر مشاهده و جهت دریافت کارت ورود به جلسه به امور شهریه واحد مراجعه فرمایند.

 

ردیف

عنوان درس

استاد

روز امتحان

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

1

سازه های فلزی

مهندس برزگر

سه شنبه

17/02/98

17:15

2

مبانی مهندسی نرم افزار

دکترکشاورز

چهارشنبه

18/02/98

9

3

مدیریت دانش

دکترهنرور

پنج شنبه

19/02/98

12

4

طراحی الگوریتم ها

دکترهنرور

چهارشنبه

18/02/98

13

5

بورس اوراق بهادار

دکترنوذری

چهار شنبه

19/02/98

14

6

حسابداری پیشرفته 1

دکترنوذری

پنج شنبه

19/02/98

10:30

7

حقوق تجارت 4

دکترنجفی

چهارشنبه

18/02/98

16

8

حقوق بشر در اسلام

دکترمفتاحی

سه شنبه

17/02/98

18

9

حقوق اساسی 2

دکترمفتاحی

سه شنبه

17/02/98

16

10

حقوق بین الملل عمومی 3

دکترمعصومی

چهارشنبه

18/02/98

14

11

حقوق مدنی 7

دکترمجیدی

چهارشنبه

18/02/98

11

12

حقوق مدنی 3

دکترمجیدی

سه شنبه

17/02/98

16

13

تحلیل مدارهای الکتریکی

دکتر کریمی

سه شنبه

17/02/98

11:15

14

اصول فقه 1

رقیه کریمی

سه شنبه

17/02/98

14

15

ایستایی 1

جمال کریمی

دوشنبه

16/02/98

16

16

مهندسی نرم افزار

محمد صادق کارگر

سه شنبه

17/02/98

9

17

ریاضی عمومی

ملیحه کارگر

چهارشنبه

18/02/98

9

18

الکترونیک عمومی

دکترکاتبی

چهار شنبه

18/02/98

11

19

سیستم مدیریت محتوا

دکترفروتنی

جمعه

20/02/98

12

20

فیزیک عمومی

مهندس عابدی

چهارشنبه

18/02/98

15:45

21

فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

مهندس عابدی

سه شنبه

17/02/98

15:45

22

مبانی نظری معماری

فاطمه طیبی

چهارشنبه

18/02/98

15:30

23

آشنایی با معماری معاصر

فاطمه طیبی

چهارشنبه

18/02/98

17:15

24

تهویه مطبوع تابستانی 2

مسلم طیبی

پنج شنبه

19/02/98

9

25

زبان ماشین اسمبلی

دکترسیف

چهارشنبه

18/02/98

11

26

حسابرسی 2

دکترمهدی ساریخانی

چهارشنبه

18/02/98

14

27

تاریخ فرهنگ و تمدن

زهرا رنجبر

سه شنبه

17/02/98

14

28

ریاضی عمومی 2

سولماز ساریخانی

چهارشنبه

18/02/98

11

29

انقلاب اسلامی ایران

دکترفاطمه زارعی

چهارشنبه

18/02/98

11

30

اخلاق اسلامی

دکترفاطمه زارعی

چهارشنبه

18/02/98

14

31

حقوق تجارت 1

سمیرا رشید

پنج شنبه

19/02/98

8

32

مدیریت مالی

دکترعلی محمد دهقان

پنج شنبه

19/02/98

14

33

فارسی

دکترنجمه دانائیان

پنج شنبه

19/02/98

9

34

طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه

دکترخرم نیا

پنج شنبه

19/02/98

16:15

35

حقوق مدنی 2

زهرا جعفری

سه شنبه

17/02/98

12

36

حقوق بیمه

تک بند

سه شنبه

17/02/98

12

37

زبان تخصصی

دکترانصاری

چهارشنبه

18/02/98

16

38

حسابداری میانه

دکترانصاری

چهارشنبه

18/02/98

9

39

کارآفرینی

دکتر رنجبر

چهارشنبه

18/02/98

15:45

40

حسابداری مالیاتی

سید محمد حسینی

پنج شنبه

19/02/98

16

41

مالیه عمومی

احمدی پناه

چهارشنبه

18/02/98

15:30

42

حسابداری دولتی 2

نصیبه ساریخانی

سه شنبه

17/02/98

17

43

انتقال حرارت

مهندس داوودی

سه شنبه

17/02/98

18

44

زبان فنی

مهندس داوودی

سه شنبه

17/02/98

15:45

45

تهویه مطبوع تابستانی 1

مهندس داوودی

پنج شنبه

19/02/98

15:45

46

زبان تخصصی

نفیسه ساریخانی

چهارشنبه

18/02/98

11

47

برنامه ریزی شهری

دکتر عبداله زاده

پنج شنبه

19/02/98

8

48

حمل و نقل همگانی

دکتر عبداله زاده

پنج شنبه

19/02/98

10

تقویم آموزشی

بنر تقویم آموزشی
Template Design:MaziarKarimi