06 ارديبهشت 1398 ساعت 19:06

انتخاب واحد کلیه رشته ها   : 97/11/8 الی 97/11/10

شروع کلاسها : 97/11/15

حذف و اضافه :   97/11/27

پایان کلاسها : 98/03/23

شروع امتحانات   98/03/25

تقویم آموزشی

بنر تقویم آموزشی
Template Design:MaziarKarimi