15 تیر 1399 ساعت 16:05

انتخاب واحد کلیه رشته ها   : 12 تیر 98

شروع کلاسها : 98/04/17

حذف و اضافه :   97/11/27

پایان کلاسها : 98/05/24

شروع امتحانات   98/05/26

 

توجه مهم :

الف ) تاریخ انتخاب واحد به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

ب ) انتخاب واحد بصورت اینترنتی می باشد و جهت انتخاب واحد به سایت دانشگاه مراجعه نمائید.

ج ) برای انتخاب واحد باید کل شهریه از  طریق اینترنت ( سامانه آموزشی) پرداخت گردد.

 

17/04/98

تازه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر

تقویم آموزشی

بنر تقویم آموزشی
Template Design:MaziarKarimi