07 بهمن 1400 ساعت 20:45

Joda

لیست اعضای هیات علمی دانشکده حسابداری و مدیریت:

ردیف

نام و نام خانوادگی

رزومه

1

دکترعباس قلتاش

 

2

دکتر صدیقه محمد جانی

 

3

دکتر سید حسین ابطحی

 

4

دکتر نظام الدین فقیه

5

دکتر حجت مشتاقیان ابرقویی

 

6

دکتر سامان فروتنی

 

7

دکتر رضوان حجازی

8

دکتر مهدی ساریخانی

9

دکتر روح اله نوذری

 

10

دکتر زینت انصاری

 

11

دکتر امیر حسین جمالی

 

12

دکتر علی محمد دهقان

 
لیست اعضای هیات علمی گروه برق و کامپیوتر:

ردیف

نام و نام خانوادگی بر اساس حروف الفبا

رزومه

1

رضا خرم نیا

 

2 سید مجتبی سیف  
3 دکتر سامان فروتنی
4 محسن کاتبی جهرمی  
5 سیروس کشاورز  
6 سروش کریمی خرمی  
7 علیرضا هنرور  

لیست اعضای هیات علمی گروه شهرسازی:

ردیف

نام و نام خانوادگی بر اساس حروف الفبا

رزومه

1

استاد

 

2 استاد  
3 استاد
4 استاد
5 استاد  
6 استاد  
7 استاد  

لیست اعضای هیات علمی گروه حقوق:


ردیف

نام و نام خانوادگی بر اساس حروف الفبا

رزومه

1

استاد

 

2 استاد  
3 استاد
4 استاد
5 استاد  
6 استاد  
7 استاد
Template Design:MaziarKarimi