30 مهر 1398 ساعت 10:15

به نام خدا

 

قابل توجه داوطلبان عزیز شرکت کننده در آزمون کتبی پذیرش معلم و مربی حق التدریس مجتمع آموزشی سما واحد صفاشهر:

اسامی داوطلبان دعوت شده برای آزمون مصاحبه حضوری مربیان مجتمع آموزشی سما واحد صفاشهر سال 97 به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

تاریخ مصاحبه:  ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 97/06/25

محل مصاحبه: دفتر ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر ( طبقه دوم ساختمان اصلی)

 

ردیف شماره ملی ساعت مصاحبه ردیف شماره ملی ساعت مصاحبه
1 2559952742 8.00 13 2400045135 10.00
2 2411584741 8.00 14 2400088950 10.00
3 2411183097 8.00 15 2282716817 10.00
4 2400057631 8.00 16 2411593211 10.00
5 1290977121 8.00 17 2411185839 14.00
6 24111605277 8.00 18 2410281524 14.00
7 24111588666 8.00 19 2410240119 14.00
8 2420207262 8.00 20 2282093976 14.00
9 2400078211 10.00 21 2400154848 14.00
10 2433015634 10.00 22 2411606801 14.00
11 2411600356 10.00 23 5489407654 14.00
12 2411194951 10.00 24 *** ****

لازم است داوطلبان در جلسه مصاحبه اصل مدرک و مستندات خود را به همراه داشته باشند

 

تاریخ مصاحبه: یکشنبه  مورخ 97/06/25

محل مصاحبه: دفتر ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر ( طبقه دوم ساختمان اصلی)

تقویم آموزشی

بنر تقویم آموزشی
Template Design:MaziarKarimi