31 ارديبهشت 1398 ساعت 07:08

 

انتخاب دانشجوی نمونه سال تحصیلی 97-96 واحد صفاشهر

001

جهت تقدیر از دانشجویانی که با پایبندی به ارزش های والای دینی و انسانی ، در عرصه های علمی ، پژوهشی و فرهنگی،سرآمد محسوب میشوند ، واحد صفاشهر اقدام به انتخاب دانشجوی نمونه می نماید

شرایط انتخاب دانشجوی نمونه سال:

الف ) آموزشی :

دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی : گذراندن نیمی از واحدهای سرفصل رشته باکسب میانگین کل ( معدل ) 18

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد : گذراندن نیمی از واحد های سرفصل رشته با کسب میانگین کل ( معدل 17)

ب)پژوهشی :

چاپ مقالات درمجلات معتبر خارجی ، ارائه مقاله در همایشهای داخلی و بین المللی ، مجری یا همکاری درانجام طرحهای تحقیقاتی،تالیف یا ترجمه یا گردآوری کتاب ، اختراع وابداع،عضویت در انجمنهای علمی دانشجوئی ، کسب مقام درمسابقات علمی کشوری و بین المللی با نام دانشگاه آزاد اسلامی

ج)فرهنگی : کسب مقام در مسابقات قرآنی ، عضویت در کانون های فرهنگی و تشکل های اسلامی و بسیج دانشجوئی ، کسب مقام در مسابقات ورزشی ، دارا بودن کارت مربی گری یا داوری ورزشی ، مشارکت در اردوهای سازندگی، ایثارگری

د) شئون دانشجوئی : تقید به فرائض دینی ، تقید به ضوابط دانشجوئی ، تقید به مکارم اخلاقی و حسن شهرت

"دانشجویان می بایست با مطالعه دقیق آئین نامه ( انتخاب دانشجوی نمونه ) ، نسبت به تکمیل فرمهای موجود در آن اقدام و سپس مدارک خود را به آقای احمد کریمی مدیر امور دانشجوئی دانشگاه تحویل نمایند( فرم ها در انتشارات دانشگاه موجود است )

*مهلت ارائه مدارک : تا 30  آبان ماه 1396 *

به دانشجویانی که مطابق بند های فوق الذکر و نمرات مذکور در آئین نامه ، ( به شرط کسب حداقل 50 درصد امتیاز در هر بخش ) بالاترین امتیاز را در رشته و مقطع خود اخذ نمایند در مرحله انتخاب دانشجوی نمونه واحد صفاشهر :

- یک ربع سکه بهار آزادیو 35 درصد تخفیف در شهریه نیمسالهای باقیمانده ارائه خواهد شد

 

دانلود الحاقیه بخشنامه دانشجوی نمونه      دانلود بخشنامه دانشجوی نمونه

 

"  معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر

 

 "

 Daneshjo Nemone

تقویم آموزشی

بنر تقویم آموزشی
Template Design:MaziarKarimi